IMG_20240629_154712
امیرحسین پهلوان سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی شد
1403-04-20
مهر 22, 1402

بازدید مدیرمرکز نوآوری رادیناس از پارک علم و فن آوری استان مرکزی

محمدرضا دادفر مدیرمرکزنوآوری رادیناس در روز ۲۲ شهریور بهمراه مدیران مرکز نوآوری رادیناس از پارک علم و فن آوری استان مرکزی بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری رادیناس ، این بازدید که با حضور داستان رئیس پارک علم و فن آوری استان مرکزی صورت گرفت با هدف بررسی زمینه های همکاری و توسعه فعالیت های سرمایه گذاری در استان مرکزی و مذاکره جهت همکاری پارک با شرکتهای دانش بنیان و همچنین مذاکره در خصوص نحوه ی سرمایه گذاری در صندوق پژوهش و فناوری صورت گرفت .