IMG_20240629_154712
امیرحسین پهلوان سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی شد
1403-04-20
شهریور 5, 1402

برگزاری جلسه بررسی پیشنهادات هوشمندسازی شرکت های دانش بنیان و فناور در پتروشیمی خراسان با حضور مدیر نوآوری شستا، مدیر امور مهندسی و توسعه دانش بنیان تاپیکو و مدیر مرکز نوآوری رادیناس

به گزارش روابط عمومی مرکزنوآوری رادیناس در تاریخ ۱ شهریور ماه سال جاری بمنظور توسعه استفاده از ظرفیت های تحول دیجیتال و هوشمندسازی در راستای افزایش بهره وری و بهینه سازی در پتروشیمی خراسان بازدید جمعی از فناوران فعال در این حوزه از پتروشیمی خراسان انجام شد.

مدیر نوآوری شستا اهمیت و توجه به حوزه تحول دیجیتال در صنایع و حمایت شستا از این نوع فعالیت ها را الزامی دانست . فناوران و مدیران و کارشناسان فنی پتروشیمی خراسان در این بازدید با ظرفیت های یکدیگر آشنا شدند.

همچنین مدیر امور مهندسی و توسعه دانش بنیان تاپیکو تاکید کرد که می بایست موضوعات و نیازهای پتروشیمی خراسان که تاکنون شناسایی نشده اند با همکاری فناوران تدقیق شود تا بتوان برای اجرایی کردن آنها اقدامات و پیگیری های آتی را برنامه ریزی نمود.