IMG_20240629_154712
امیرحسین پهلوان سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی شد
1403-04-20
اسفند 27, 1402

رونمایی از پلتروفم فن‌تاپ به عنوان بستر تبادل فناوری در تاپیکو

در جریان برگزاری نشست هماهنگی شرکت‌های اصلی هلدینگ تاپیکو، با حضور معاون کسب و کار این هلدینگ، از پلتفرم فن‌تاپ به عنوان بستر تبادل فناوری در سطح هلدینگ رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی رادیناس در این نشست با تمرکز با اهدافی همچون معرفی معاونت توسعه کسب و کار هلدینگ تاپیکو ، تشریح نظام فناورانه، تشریح قانون جهش تولید دانش بنیان مواد ۱۱ و ۱۳ و نحوه تمرکزدهی به فعالیت های تحقیقی و توسعه شرکتها با حضور معاونت توسعه کسب و کار هلدینگ تاپیکو و مدیران حوزه ی توسعه کسب و کار شرکتهای تابعه برگزار شد، در حاشیه این نشست  پلتفرم فن‌تاپ به عنوان بستر تبادل فناوری میان شرکت‌های عضو پلتفرم رو‌نمایی شد.