نیازهای فناورانه

نوع مسئله:

نام شرکت:

حوزه نیاز:

47

راه اندازی خط کامپاندر (خط تولید مذکور به صورت آنتی باکتریال)

47

راه اندازی خط کامپاندر (خط تولید مذکور به صورت آنتی فوگ برای صنایع بسته بندی)

46

بازسازی و نوسازی بخش خمیرسازی کاغذ سازی کاوه

45

تولید مشتقات سلولزی کربوکسی متیل سلولز (CMC) و میکرو کریستال سلولز (MCC)

44

استقرار ماشین دومنظوره با قابلیت تولید خمیر فلاف

43

ارتقاء تصفیه خانه و بازچرخانی پساب

42

فیلتراسیون اگزوز خروجی سیکلون درایر (فیلتر غبار و گازهای حاصل از سوختن چوب در ضایعات سوز)

41

ساخت متال دتکتور چیپر

40

بازسازی و نو سازی ماشین کاغذ

39

بازیافت اسید واحد MEK

38

استفاده از کاتالیست جامد و حذف اسید سولفوریک مایع در فرآیند

37

مبدل های تانتالیوم مورد استفاده در واحد اسید

36

مبدل های گرافیتی مورد استفاده در واحد اسید

35

راکتورهای فاز استرسازی با پوشش سرب

34

برج های خالص سازی محصول از کاتالیست اسیدسولفوریک از جنس شیشه یا سایر متریال های مناسب

33

ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

32

ارائه راه حل مناسب و عملیاتی جهت رفع مشکل ایجاد رسوب در قسمت بالایی درامهای تبخیر واحد ملامین

32

ارائه راه حل رفع مشکلات تشکیل کلوخه و گرفتگی‌های مکرر D-3112 و سینی‌های برج T-3102در واحد ملامین

32

کاهش ضخامت غیر معمول در شبکه بخار و کندانس واحد ملامین

32

لرزش شدید خروجی پمپP-3103A/B به راکتور R-3103

32

عدم امکان تامین خلاء مناسب سیستم در ماههای گرم توسط فن های ACC واحد نیروگاه

32

بررسی علل کنده شدن پلیتهای درایر

32

کنترل دمای آب برجهای خنک کننده در ماههای گرم سال

31

ارائه راه حل مناسب جهت جداسازی ذرات گرد و غبار ریز اوره(Dust) برج پریل واحد اوره

30

ایجاد رسوب در کمپرسور دی اکسید کربن در فرایند جداسازی دی اکسید کربن در استریپر واحد آمونیاک

29

ساخت و طراحی فیلتر متناسب با پساب این شرکت

28

اجرای پوشش ضد اسید مناسب در کانالهای محوطه

27

تسمه هواناو

26

طراحی و ساخت خط تولید تسمه نقاله منسوج دار

25

تولید گرافیت