منویات رهبری در خصوص شرکت‌های دانش بنیان

معرفی مرکز نوآوری رادیناس

حضور مرکزنوآوری در نمایشگاه اینوتکس