موضوع تفاهم‌نامه:

ایجاد بسترهای مناسب برای ایجاد بهبود و گسترش همکاری‌های اقتصادی فناوری و تبادل تجارب و دانش فنی

اهداف تفاهم‌نامه:

  • مشاوره و همکاری برای تامین کالاهای مورد نیاز طرف دوم در حوزه محصولات بسته بندی پتروشیمی
  • مشاوره و همکاری طرفین برای تامین نیازها در اجرای طرح‌های توسعه ای و سرمایه گذاری
  • مشاوره و همکاری در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز طرف اول
  • انتقال دانش فنی تجارب و نیازمندی‌های تجاری و فنی در حوزه ،طراحی تولید و فروش محصولات بسته‌بندی
  •  مشاوره و برگزاری جلسات کارشناسی فنی در راستای بهبود کیفیت محصولات بسته بندی صنایع پتروشیمی
  •  همکاری و در اولویت قراردادن تامین محصولات بسته بندی پتروشیمی برای طرف اول
  •  همکاری و در اولویت قراردادن تامین و تهیه محصولات بسته بندی پتروشیمی برای طرف دوم