انجام مطالعات طرح شناسایی و ساماندهی زنجیره ارزش هلدینگ تاپیکو

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • برگزاری کمیسیون معاملات جهت برونسپاری
  • ابلاغیه تاپیکو جهت اجرا
اثرات اقدامات
  • عقد قرارداد با پیشنهاد دهنده برتر
برنامه‌های آتی
  • ساماندهی زنجیره ارزش تاپیکو