اخذ مجوز دانش بنیان کردن تولید گرید دوده مورد کاربرد در صنایع پلاستیکی

دوده رسانا، ضد اشعه UV، ظروف غذایی، التراکلین، دوده پلاستیک های مهندسی، پوشش دهی و …

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • بازدید از شرکت کربن ایران
  • طراحی آزمایش انجام شده است.
اثرات اقدامات
  • جمع آوری مستندات
  • بارگزاری مستندات
  • اخذ مجوز دانش بنیانی
برنامه‌های آتی
  • استفاده از مزایای مجوز دانش بنیانی برای شرکت شامل معافیت ها و تسهیلات