تامین مالی دوده صنعتی پارس

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • تبصره 18 به مبلغ درخواستی 25 میلیارد تومان
اثرات اقدامات
  • تامین مالی پروژه پلاسما
برنامه‌های آتی
  • تامین مالی با نرخ ترجیحی