طرح CO2-Capturing

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • مذاکره با فناور
  • مذاکره با پتروشیمی فناوران بمنظور تعریف پروژه کلان در همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری
  • تنظیم موافقت نامه با معاونت علمی
  • برگزاری جلسات متعدد با EPC، MC و دیگر فعالان این حوزه
  • تهیه و تنظیم فرمت فراخوان برای شناسایی فناور داخلی
اثرات اقدامات
  • بستر سازی حضور معاونت علمی در تسریع و اجرای پروژه
برنامه‌های آتی
  • افزایش سودآوری