کسب دانش فنی تولید دوده با استفاده از فنآوری های نوظهور

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا
  • ارزیابی فن آوران دارای دانش فنی
  • عقد تفاهم نامه همکاری
  • تدوین پروپزال پیشنهادی جهت ایجاد دانش فنی
  • عقد قرارداد
اثرات اقدامات
  • عقد قرارداد
  • تامین منابع مالی مورد نیاز
  • ایجاد اسناد مهندسی و ایجاد پایلوت صنعتی
برنامه‌های آتی
  • تولید محصولات جدید