برگزاری جلسه بررسی پیشنهادات هوشمندسازی شرکت های دانش بنیان و فناور در پتروشیمی خراسان با حضور مدیر نوآوری شستا، مدیر امور مهندسی و توسعه دانش بنیان تاپیکو و مدیر مرکز نوآوری رادیناس

به گزارش روابط عمومی مرکزنوآوری رادیناس در تاریخ ۱ شهریور ماه سال جاری بمنظور توسعه استفاده از ظرفیت های تحول دیجیتال و هوشمندسازی در راستای افزایش بهره وری و بهینه سازی در پتروشیمی خراسان بازدید جمعی از فناوران فعال در این حوزه از پتروشیمی خراسان انجام شد. مدیر نوآوری شستا اهمیت و توجه به حوزه […]