شیمی بافت

۱٫ صنعت تولید MBTE : سوخت برای احتراق جهت تولید انرژی چه برای نیروگاه و چه برای خودرو در سراسر جهان استفاده می شود. احتراق ناقص سوخت مهم­ترین انتشار گازهای گلخانه ای و ذرات معلق است. روش های مختلفی برای کاهش انتشارات مضر از احتراق بنزین در موتور احتراق داخلی نوع جرقه ای استفاده می […]