اطلاعات ارتباطی

 ﺗﺄﻣﻴﻦ گستر ﻛﻴﻤﻴﺎ پاسارگاد (مرکزنوآوری رادیناس)

شماره ملی : ۱۴۰۱۱۸۳۴۳۶۳

دفتر مرکزی :

یوسف آباد ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، کوچه سوم (امیر جهانبخش) پلاک ۱۴ طبقه ۶

شماره تماس و فکس :

۰۲۱-۸۸۹۹۳۷۴۹
۰۲۱-۸۸۹۹۳۴۸۷
۰۹۱۰۹۴۵۲۲۹۱

کدپستی :

۱۴۳۳۶۱۳۴۷۴

پست الکترونیک :