هم آفرینی دانش و سرمایه

مرکزی هستیم که ماموریت اصلی ما بکارگیری دانش و فناوری حل چالش ها و مسائل شرکت‌های صنعتی و تولیدی و همچنین تامین مالی با استفاده از ابزارهای نوین برای طرح های دانش بنیان

خدمات قابل ارائه مرکز

بهم‌رسانی

نیازسنجی و رفع نیازهای فناورانه شرکتهای تولیدی با استفاده از ظرفیت های شرکتهای دانش بنیان و فناور

اطلاعات بیشتر

امکان سنجی

امکانسنجی های تخصصی ، فنی و اقتصادی و همچنین ارزشگذاری طرح های نوآورانه

اطلاعات بیشتر

ایجاد دانش فنی

همکاری در تدوین دانش فنی و ایجاد لایسنس با همکاری شرکت‌های دانش بنیان و فناور

اطلاعات بیشتر

تامین مالی و سرمایه گذاری

ایجاد ابزارهای نوین تامین مالی مرتبط با زیست بوم نوآوری و دانش بنیان

اطلاعات بیشتر

همکاری در اجرا

اجرای پروژه ها تا رسیدن به نتیجه مطلوب و مورد نظر

اطلاعات بیشتر

پروژه ها و طرح های مرکز

۰
طرح های در حال اجرا
۰
طرح های در حال مذاکره
۰
طرح های پایان یافته

اخبار برگزیده

اعضای رادیناس

مشتریان کلیدی