7.12.1402
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین پژوهشگاه مواد و انرژی و مرکز نوآوری رادیناس
1403-01-14
بهمن 18, 1402

امضای تفاهمنامه همکاری مرکز نوآوری رادیناس و دانشکده مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران

مرکز نوآوری رادیناس و دانشکده مدیریت کسب و کار دانشگاه تهران پیرامون مباحث آموزشی، پژوهشی و فناورانه تفاهمنامه امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی رادیناس با امضای این تفاهم نامه طرفین در خصوص تعمیق ارتباطات دانشگاه تهران و مرکز نوآوری رادیناس و تسریع در پیشبرد اهداف دوجانبه از طریق تلفیق دانش، تجربه، توسعه فعالیت‌های آموزشی،پژوهشی و فناورانه مشترک تفاهم نمودند.
شایان ذکر است مرکز نوآوری رادیناس از سال ۱۴۰۱ و با هدف توسعه ارتباط شرکت‌های زیرمجموعه تاپیکو و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با زیست بوم فناوری و مراکز علمی و دانشگاهی کشور تاسیس گردید.