IMG_20240629_154712
امیرحسین پهلوان سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی شد
1403-04-20
تیر 20, 1402

بازدید تخصصی مرکز نوآوری از پایلوت تولید قیر CRMB (PG)

کارشناسان مرکز نوآوری، متخصصان فنی، مالی و کسب و کار، با هدف تبادل نظر و ارزیابی فنی و اقتصادی از طرح تولید قیر CRMB بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، روز شنبه ۱۴ آبان ماه سال جاری، کارشناسان و متخصصان مرکز نوآوری شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی از محل تولید پایلوت قیر CRMB به ظرفیت ۷۵ تن بازدید کردند.

با توجه به کیفیت بهتر این نوع قیرها و مقاومت بیشتر آنها بازار صادراتی مناسبی برای آن می توان متصور بود. از مزایای این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• دارای تاییدیه های فنی مورد نیاز

• استفاده از مواد اولیه در دسترس و ارزان قیمت

• قیمت مناسب محصول تولیدی برای بازارهای صادراتیدر انتهای بازدید مقرر شد موارد زیر انجام شود:

• تهیه PFS پروژه با همکاری فناور باساس ظرفیت تولید صنعتی

• مطالعه بازار داخلی و خارجی

• بررسی قیمت و شرایط ماشین آلات مورد نیاز

• تهیه مدل همکاری

• مشخص شدن شرایط انتقال دانش فنی تولید کامپاند