IMG_20240629_154712
امیرحسین پهلوان سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی شد
1403-04-20
تیر 20, 1402

بازدید تخصصی مرکز نوآوری جهت شناسایی چالش های فناورانه شرکت صنایع لاستیک سهند

و با هدف شناسایی فرصت های همکاری فناورانه بین مرکز نوآوری و شرکت صنایع لاستیکی سهند صورت پذیرفت .

به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری رادیناس، این بازدید که روز شنبه ۳ دی سال جاری با حضور مدیر مرکز نوآوری و مشاور مرکز در حوزه تامین مالی از محل کارخانه شرکت صنایع لاسیتک سهند برگزار و مقررشد در حوزه های زیر همکاری مشترک بین طرفین براساس قراردادهای مشخص صورت پذیرد:

در صورتیکه در هرکدام از مناقصه های شرکت صنایع لاستیک سهند جهت انجام پروژه های این شرکت، شرکت دانش بنیان برنده شد، مرکز نوآوری می تواند جهت تامین مالی و اخذ تسهیلات اجرای پروژه اقدامات لازم را بانجام برساند.
در خصوص دستیابی به شناسایی فناوران جهت ساخت تجهیزات مورد نیاز و همچنین ایجاد دانش فنی های مورد نیاز شرکت سهند مقرر شد مرکز نوآوری پس از تکمیل فرم RFP هر یک از پروژه های مذکور توسط شرکت سهند، اقدامات لازم را معمول دارد.
استفاده از ضایعات پلیسه های کناره تسمه نقاله بعنوان مواد اولیه در طرح های دیگر در حال پیگیری مرکز نوآوری