7.12.1402
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین پژوهشگاه مواد و انرژی و مرکز نوآوری رادیناس
1403-01-14
مهر 25, 1402

بازدید مدیرمرکز نوآوری رادیناس از صندوق پژوهش فناوری اصفهان

محمدرضا دادفر مدیرمرکزنوآوری رادیناس در روز ۱۷ مهرماه در جریان سفر استانی به اصفهان از صندوق پژوهش فناوری اصفهان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری رادیناس ، این بازدید در راستای بررسی ظرفیت‌های همکاری و ابعاد سرمایه‌گذاری در صندوق پژوهش فناوری اصفهان صورت گرفتبراساس این گزارش ایجاد زمینه‌های همکاری میان شرکت‌های این صندوق و مرکز نوآوری رادیناس و استفاده از ظرفیت‌های متقابل جهت توسعه همکاری‌ها و نحوه سرمایه‌گذاری‌ها از دیگر مباحث مطرح شده در این بازدید بود.