IMG_20240629_154712
امیرحسین پهلوان سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی شد
1403-04-20
تیر 20, 1402

برگزاری نشست هم اندیشی شرکت محصولات کاغذی لطیف با مرکز نوآوری رادیناس

نشست هم اندیشی با حضور شرکت های دانش بنیان و با هدف تبادل نظر و بررسی راهکارهای اقتصادی بازیافت پسماند تولیدی کارخانه (اسلج) و همچنین تکمیل فرآیند تصفیه و بازچرخانی پساب با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (PIIC) در مجموعه لطیف برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری رادیناس، این نشست با حضور دکتر دادفر مدیر اجرایی مرکز نوآوری شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، دکتر نجار زادگان مدیر فنی شبکه تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به همراه جمعی از متخصصان و فعالان حوزه های دانش بنیان مرتبط با موضوعات مورد نظر، از شرکت محصولات کاغذی لطیف بازدید کردند.
در این بازدید که با استقبال و همراهی دکتر هاشمی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، دکتر شورشیان و مهندس عاشری اعضای هیئت مدیره و دیگر مدیران این شرکت انجام شد، مهمانان از واحد‌های مختلف از جمله واحد جوهر زدایی، ماشین کاغذ، پساب و آزمایشگاه بازدید بعمل آورده و ضمن استماع توضیحات مدیران مربوطه در جریان روند تولید این شرکت قرار گرفتند.

پیش از بازدید، در نشستی دکتر سید علی اکبر هاشمی مدیر عامل شرکت محصولات کاغذی لطیف ضمن خیر مقدم، دو موضوع بازیافت اسلج و بازچرخانی پساب را از چالش های اساسی شرکت برشمرد که تاکنون تحقیقات متعددی به منظور دستیابی به راهکار اقتصادی نیز در این زمینه صورت پذیرفته است. ایشان از متخصصان و کارشناسان فعال در این حوزه درخواست کرد که راهکارهای علمی، اجرایی و اقتصادی خود را جهت برون رفت از این مشکل ارائه و در سال دانش بنیان و جهش تولید همراه تولیدکنندگان باشند.

در ادامه دکتر دادفر مدیر اجرایی مرکز نوآوری شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، ضمن ابراز امیدواری به رفع این چالش ها همراهی متخصصان بخش خصوصی و مراکز دانش بنیان را در جهت کمک به تولید بسیار لازم و حیاتی دانست.

همچنین مقرر شد در راستای تحقق اهداف ذیل، تفاهم نامه ای فی مابین شرکت محصولات کاغذی لطیف و مرکز نوآوری شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (PIIC) منعقدشود.

– همکاری مرکز در تهیه اسناد مناقصه، برگزاری مناقصه و بررسی فنی پیشنهادات و همچنین نظارت بر حسن انجام تعهدات شرکت منتخب

– همکاری مرکز در تامین مالی اجرای پروژه تصفیه و بازچرخانی پساب از محل اعتبارات و تسهیلات مربوط به مسائل زیست محیطی

– همکاری مرکز در بررسی پیشنهادات فنی و اقتصادی درخصوص بازیافت اسلج، انتخاب بهترین پیشنهاد و ارائه راهکارهای همکاری با شرکت دانش بنیان-فناور منتخب

– مذاکره با شرکت های سیمان هم گروه بمنظور استفاده از اسلج بعنوان ماده اولیه مورد استفاده در تولید سیمان