درباره ما

در راستای توسعه زیست بوم نوآوری و همچنین رسوخ دادن فناوری و دانش شرکتهای دانش بنیان در حل مسائل و چالش های شرکتهای تولیدی ، برنامه عملیاتی ای به شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در بهمن ماه ۱۴۰۰ ارائه گردید.با حمایت ها و رهنمودهای مدیرعامل PIIC این مرکز موفق به جلب مشارکت در هلدینگ “وپترو” و تاپیکو برای تاسیس مرکز نوآوری در قالب شرکت سهامی خاص جدید گردید. پس از ایجاد زیرساخت اولیه مرکز به طور رسمی در تیرماه ۱۴۰۱ با تشکیل تیم ستادی که از متخصصان و فعالان زیست بوم نوآوری که دارای تجارب صنعتی بودند ، تشکیل گردید. هدف اولیه این مرکز ارائه خدمات به شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ سزمایه گذاری صنایع پتروشیمی بود و در ادامه با توجه به نگاه مثبت مدیرعامل تاپیکو فعالیت مرکز به شرکتهای زیرمجموعه تاپیکو نیز گسترش یافت . در حال حاضر مرکز نوآوری با توجه به مزایای خود که شامل ابزارهای مختلف تامین مالی و سرمایه گذاری ، وجود بازار بالقوه برای محصولات / خدمات شرکتهای دانش بنیان / فناور وجود شرکتهای همگروه متعدد تولیدی و امکان توسعه صنایع پایین دست در زنجیره ارزش می باشد امکان ارائه خدمات خود به دیگر صنایع و هلدینگ ها را نیز فراهم آورده است.

چشم انداز رادیناس

مرکز به عنوان یک رکن اجرایی متخصص(GP) در همکاری با دیگر بخش های زیست بوم نوآوری و همچنین به عنوان یک مرکز توسعه دهنده کسب و کارهای دانش بنیان فناورانه می باشد.

مزیت همکاری با مرکز

– ابزارهای متعدد سرمایه گذاری
– بازار بالقوه برای شرکتهای دانش بنیان
– شرکتهای متعدد تولیدی
– توسعه صنایع پایین دست در زنجیره ارزش