7.12.1402
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین پژوهشگاه مواد و انرژی و مرکز نوآوری رادیناس
1403-01-14
بهمن 1, 1402

مشارکت در شرکت هایی با موضوع فعالیت فناورانه و نوآورانه

به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری رادیناس، این مجموعه در شرکت‌هایی با موضوع فعالیت فناورانه و نوآورانه مشارکت می نماید.حوزه های مورد علاقه مشارکت این مرکز در زنجیره ارزش شرکت‌های زیرمجموعه و همچنین دیگر حوزه های دانش‌بنیان و فناورانه می‌باشد.متقاضیان می توانند طرح های خود را از کانال های ارتباطی مرکز به مدیریت سرمایه گذاری و تامین منابع مرکز ارائه کنند.