اخذ مجوز دانش بنیان برای دوده تولیدی از رآکتور جدید شرکت دوده صنعتی پارس

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا

مستندات جمع آوری شده است.
بارگزاری اسناد انجام شده است.

اثرات اقدامات

اخذ مجوز دانش بنیان

برنامه‌های آتی

استفاده از مزایای مجوز دانش بنیانی برای شرکت شامل معافیت ها و تسهیلات