کسب دانش فنی تولید دوده با استفاده از فنآوری های نوظهور برای شرکت دوده صنعتی پارس (مرحله اول)

اقدامات انجام شده یا درحال اجرا

– ارزیابی فن آوران دارای دانش فنی
– عقد تفاهم نامه همکاری
– تدوین پروپزال پیشنهادی جهت ایجاد دانش فنی
– عقد قرارداد
– مشخصه یابی پودرهای تولیدی
– تامین منابع مالی مورد نیاز
– ایجاد اسناد مهندسی و ایجاد پایلوت صنعتی

اثرات اقدامات
  • تعریف مرحله دوم پروژه کسب دانش فنی
  • اخذ اعتبار مالیاتی برای مرحله دوم
برنامه‌های آتی
  • تولید محصولات جدید