حضور مدیر امور مهندسی و توسعه دانش بنیان تاپیکو و مدیر مرکز نوآوری رادیناس در رویداد تانا در پتروشیمی خراسان

به گزارش روابط عمومی مرکزنوآوری رادیناس ، مدیر امور مهندسی و توسعه دانش بنیان تاپیکو بهمراه مدیر مرکز نوآوری رادیناس در رویداد تانا که در تاریخ ۳۱ مردادماه سال جاری در پتروشیمی خراسان برگزار شد شرکت کردند .در این رویداد که با حضور مدیرعامل محترم پتروشیمی خراسان، رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی، معاون […]