بازدید محمدرضا دادفر از شرکت زیست روان کار پویا

مدیرعامل مرکز نوآوری رادیناس با حضور در شرکت زیست روان کار پویا از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این شرکت بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری رادیناس ، محمد رضا دادفر مدیرعامل مرکز نوآوری رادیناس به همراه کبیری مدیر تحقیق و توسعه شرکت ایرانول با حضور در محل شرکت زیست روان کار پویا ضمن بازدید […]

بازدید مدیرعامل رادیناس از شرکت کیمیا فرآیند نقش جهان

محمدرضا دادفر مدیرعامل مرکز نوآوری رایناس با حضور در محل شرکت کیمیا فرآیند نقش جهان در جریان توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این شرکت قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری رادیناس ، محمد رضا دادفر مدیرعامل مرکز نوآوری رادیناس به همراه کبیری مدیر تحقیق و توسعه شرکت ایرانول از شرکت کیمیا فرآیند نقش جهان از […]