صنعت تایر

۱-۱٫ صنعت تایر صنعت تایر در حال حاضر به عنوان یک صنعت پویا شناخته می شود و ارتباط نزدیکی  با تولید خودرو دارد بلکه به عوامل دیگری مانند مواد اولیه، در دسترس بودن آنها و قیمت های ناپایدار آنها مرتبط است. اهمیت این بخش از طریق اهداف این صنعت، آخرین نسل از فن آوری های […]