حضور مرکز نوآوری رادیناس در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کیش اینوکس

مرکز نوآوری رادیناس در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) که از تاریخ ۱۵ آبان ماه الی ۱۸ آبان ماه در جزیره کیش برگزار شد حضور یافت . به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری رادیناس، پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) از روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه […]