بازدید مدیرمرکز نوآوری رادیناس از پارک علم و فن آوری استان مرکزی

محمدرضا دادفر مدیرمرکزنوآوری رادیناس در روز ۲۲ شهریور بهمراه مدیران مرکز نوآوری رادیناس از پارک علم و فن آوری استان مرکزی بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری رادیناس ، این بازدید که با حضور داستان رئیس پارک علم و فن آوری استان مرکزی صورت گرفت با هدف بررسی زمینه های همکاری و توسعه […]