صنعت کاغذ

. صنعت کاغذ ۱-۱٫ معرفی صنعت کاغذ صنعت خمیر و کاغذ بخش بزرگ و رو به رشدی از اقتصاد جهان است. تولید خمیر و کاغذ در سطح جهانی افزایش یافته است و در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت. اکثر کارخانه های خمیر کاغذ و کاغذ در نزدیکی آبراه های اصلی قرار دارند و به منبع […]