صنایع گاز مایع

۱. صنعت توزیع گاز مایع LPG را می توان در چندین بخش مختلف از جمله خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و برای حمل و نقل استفاده کرد. هر جا که نیاز به گرما، نور یا برق باشد، LPG می تواند مزایای خود را هم برای کاربران نهایی و هم برای جامعه به عنوان یک کل ارائه […]